Kích thước thang máy
27 Th4

Kích thước thang máy

 

KÍCH THƯỚC THANG MÁY

BẢN VẼ THANG MÁY GIA ĐÌNH, THANG MÁY TẢI KHÁCH, THANG MÁY CHUNG CƯ, THANG MÁY CAO CẤP, THANG MÁY HOTEL, THANG MAY BỆNH VIỆN….

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG SAU

THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY- 5STOPS

MODELGIÁTẢI TRỌNGNGƯỜITỐC ĐỘKÍCH THƯỚC (mm)
 MTLVNĐKGM/PHÚTCửa mở JJCarbin AA x BBHố thang  AH x BHOH/PIT
 MTL3004607001100×9001500×15004000/1400
901100×10001500×16004200/1500
 MTL 4506607001200×10001600×16004000/1400
7501300×10001700×1600
901400×9001800×15004200/1500
8001400×10001800×1600
 MTL8608001400×11001800×17004200/1500
908501400×12001800×18004500/1600
9001400×13001800×1900
 MTL75010608001400×11001800×17004200/1500
908501400×12001800×18004500/1600
9001400×13501900×2000
 MTL100015609001600×15002000×21004200/1500
909501700×16002100×22004500/1600
10001800×17002200×2400
 MTL 1500206010001800×18002300×25004300/1600
9011001900×19002400×26004500/1600
12002000×20002500×2700

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

MODELGIÁTẢI TRỌNGNGƯỜITỐC ĐỘKÍCH THƯỚC (mm)
 MTLVNĐKGM/PHÚTCửa mở JJCarbin AA x BBHố thang  AH x BHOH/PIT
FTP3004607001100×9001800×12504000/1400
901100×10001800×13504200/1500
FTP4506607001200×10001900×13504000/1400
7501300×10002000×1350
901400×9002100×12504200/1500
8001400×10002100×1350
FTP6008608001400×11002100×14504200/1500
908501400×12002100×15504500/1600
9001400×13002100×1650
FTP75010608001400×11002100×14504200/1500
908501400×12002100×15504500/1600
9001400×13002100×1650
FTP100015609001600×15002100×18504200/1500
909501700×16002100×19504500/1600
10001800×17002100×2050
FTP1500206010001800×18002600×22004300/1600
9011001900×19002700×23004500/1600
12002000×20002800×2400

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

MODELGIÁTẢI TRỌNGNGƯỜITỐC ĐỘKÍCH THƯỚC (mm)
 MTLVNĐKGM/PHÚTCửa mở JJCarbin AA x BBHố thang  AH x BHOH/PIT
FTP3004607001100×9001800×12503500/1400
901100×10001800×13503600/1500
FTP4506607001200×10001900×13503600/1400
7501300×10002000×1350
901400×9002100×12503700/1500
8001400×10002100×1350
FTP6008608001400×11002100×14503700/1500
908501400×12002100×15503900/1600
9001400×13002100×1650
FTP75010608001400×11002100×14503700/1500
908501400×12002100×15503900/1600
9001400×13502100×1700
FTP100015609001600×15002400×18503900/1500
909501700×16002500×19504100/1600
10001800×17002600×2050
FTP1500206010001800×18002600×22004100/1600
9011001900×19002700×23004200/1600
12002000×20002800×2400

 

 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG QUAN SÁT

KHÔNG PHÒNG MÁY

MODELGIÁTẢI TRỌNGNGƯỜITỐC ĐỘKÍCH THƯỚC (mm)
 MTLVNĐKGM/PHÚTCửa mở JJCarbin AA x BBHố thang  AH x BHOH/PIT
FTP – P600860700×21001200×12001650×16004200/1500
904400/1600
FTP – P7501060800×21001400×13501850×20004200/1500
904400/1600
FTP – P10001560800×21001400×15001850×21004200/1500
904400/1600
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG QUAN SÁTKHÔNG PHÒNG MÁY
MODELGIÁTẢI TRỌNGNGƯỜITỐC ĐỘKÍCH THƯỚC (mm)
 MTLVNĐKGM/PHÚTCửa mở JJCarbin AA x BBHố thang  AH x BHOH/PIT
FTP – P600860700×21001200×12002000×18004600/1500
904800/1600
FTP – P7501060800×21001400×13502200×20004600/1500
904800/1600
FTP – P10001560800×21001400×15002200×21004600/1500
904800/1600
,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Thang máy Đại Lộc Phát © All Rights Reserved.2021

0917338479